Top

Tu gaqvT saitis xedvis problema, daaklikeT aq

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ
3D Max, Archicad, AutoCad
200ლარი

3D Max, Archicad, AutoCad

ივნისი 23, 2020
GEO903970
ტრენინგ ცენტრი "V&J" იწვევს ნებისმიერ მსმენელს თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამების კურსებზე.

შესწავლება: 3D Max, AutoCad, Archicad,

კურსი განკუთვნილია ნებისმიერი მსმენელისთვის, ვისაც სურს კვალიფიკაციის ამაღლება სადიზაინერო - სამშენებლო სფეროში. ასევე, განკუთვნილია დამწყები და უკვე მოქმედი დიზაინერებისა და არქიტექტორებისთვის.

3Ds Max პროგრამა:

3D-Max-ში მუშაობის პრინციპები. პროგრამის მომიხილვა: select and move (მონიშვნა და გადაადგილება), rotate (მობრუნება), scale (მასშტაბირება), snaps (გრადუსული მონიშვნა), mirror (სარკისერური კოპირება).
მარტივი ფიგურების შექმნა, modify (პარამეტრების ფანჯარა)-ს გამოყენება
დაჯგუფება, კოორდინატული სისტემა,ობიექტის მონიშვნა და ცენტრის განსაზღვრა.
პოლიგონებზე მოდელირება, მოდელირების მოდიფიკატორები extrude, bavel, bridge,chamfer.
soft selection(რბილი მონიშვნა), band, attach, detach. Extended primitives, Compound objacts: Loft, boolean
Shapes( ბრტყელი ფიგურები): filet, outline, refine. ხაზის რედაქტირება, სამგანზომილებიანი ობიექტის შექმნა, Lathe(მობრუნებით მრგვალი ზედაპირის შექმნა), სცენის განათება, სინათლის სცენაზე განთავსების წესები და მისი შესაძლებლობები
ობიექტზე მატერიალების დადება, სტანდარტული ტიპის მატერიალები, მატერილების შექმნა
Dey light(დღის განათება,), mr sky portal-ის გამოყენება კამერის დაყენება
რენდერი - mental ray. ფოტომეტრიკული განათება, განათების სხვადასხვა ტიპების შემოტანა პროგრამაში
მატერიის შექმნა, cloth მოდიფიკატორის გამოყენებით, Paint deformation,shell.
მნათი ზედაპირის შექმნა (ჰალოგენური განათება). წყლის ეფექტის შექმნა
V-ray render, პარამეტრების მართვა, ანიმაციის საფუძვლები, ქარის სიმულაცია, flex. პრაქტიკული სავარჯიშოები
სრული პროფესიონალური კურსის დასრულების შემდეგ შეძლებთ იმუშაოვით სადიზაინერო - სამშენებლო - პოლიგრაფიულ სტუდიაში დიზაინერად.
ჩაწერა ყოველდღე გარდა 11სთ - 19 სთ-მდე. კურსის ხანგრძლივობა - 2 თვე (24 გაკვეთილი)

კურსის ღირებულება- 1 თვის გადასახადი - 180 ლარი (ჯგუფში), კურსის ღირებულება - 1 თვის გადასახადი - 200 ლარი (ინდივიდუალურად), გაიცემა ორენოვანი სერთიფიკატი

AutoCad:

პროგრამა ავტოკადის მიმოხილვა , პროგრამის ინტერფეისი, პარამეტრების შეყვანა - OPTIONS.
ფაილის შენახვა და მისი გადატანა 3ds max-ში da archicad-ში , Line; polyline; cirde; arc; rectangle; center; region; ray; constrction; spline; point - ინსტრუმენტები და მათზე მოქმედებები , კოორდინატთა სისტემები
Hatch; gradient - ფიგურის დაშტრიხვა; ფერის ჩასხმა ობიექტის თვისებები - properties
ობიექტებზე მოქმედების ინსტრუმენტები - ფენების ამოწევა;
move; rotate; trim; extend; copy; mirror; fillet; chamfer; sale; stretch; explode; offset.
ობიექტის სიმეტრიულად გადამრავლება - array - rectangular; patch; polar , Layers - ფენები
ზომის ხაზები - dimensions, Block - ბლოკების შექმნა
ნახაზის გამზადება დასაბეჭდად lauout, 3D განყოფილება - ელემენტარული პრიმიტივების შექმნა: box; cylinder; cone …. polysolid - კედლების შექმნა
prespull - სიბრტყითი ფიგურიდან მოცულობის მიღება, Extrude; loft; revolve; sweep - სიბრტყითი ობიექტის მოცულობითში გადაზრდის საშუალებები
ერთი ობიექტის მეორეთი ამოჭრა, მოცულობითი ობიექტის გაჭრა - slice
მოცვულობით ობიექტზე მოქმედების ერთ-ერთი საშვალება - სჰელლ
მოქმედებები მოცულობითი ობიექტის წახნაგებზე, მოქმედებები მოცულობითი ობიექტის გვერდებზე
მატერიალი განათება რენდერი.
ჩაწერა ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა 11სთ- 19სთ-მდე.
კურსის ხანგრძლივობა თვენახევარი (15 გაკვეთილი)
კურსის ღირებულება - 200 ლარი (2 მსმენელი), კურსის ღირებულება- 250 ლარი (ინდივიდუალურად)

პროგრამა Archicad:

* პროგრამის მიმოხილვა და სამუშაო პანელების გამოტანა
* ფურცლის მაშტაბში მოყვანა,
კედელი, კედელზე მუშაობა ჭრილში,
ღერძის ხაზები, კოლონები
მონიშვნა, რიგელი, ფილა, კიბის აწყობა
სართულების დამატება, კარები, ფანჯარა, ვიტრაჟი
გადახურვა, რელიეფი,
ობიექტის დაშტრიხვა და ფერის ჩასხმა
ტექსტი ნახაზზე, სურათის შემოტანა
საგნებზე მოცულობაში მუშაობა, რენდერები
კურსის ღირებულება - 200 ლარი (2 მსმენელი),
კურსის ღირებულება - 250 ლარი (ინდივიდუალურად).


მიღება წარმოებს წინასწარი ჩაწერით. გაიცემა სერთიფიკატი.საკონტაქტო მონაცემები:
მის: თბილისი, მეტრო " პოლიტექნიკური“, კოსტავას 72 ; (ხალიკ ბანკის გვერდით)
განცხადებები 1591 - 1620 სულ 1978

რეკლამა

განათავსეთ თქვენი რეკლამა ან განცხადება აქ