Top

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq
vakeTeb yvelanair masaJs ukmayofilo ar darCebiT!
1lari

vakeTeb yvelanair masaJs ukmayofilo ar darCebiT!

ivlisi 26, 2021
GEO1311898
var gamocdili masajisti bichi, vaketeb kvelanair masajs: sarelaqsacio, antistress,masajs, zurgis samkurnalo masaji,xelisa da fexebis refleqsi, sport masaji da ase shemdeg. dainteresebis shemtxvevashi dagvikavshirdit 555 59 40 14 da shedegze tavad darcmundit , aseve shesazlebelia otxi xelit masaji visac gaqvt amis survili,dagvireket da ar darchebit ukmakofilo. pasebi individualurad shetanxmebit. 597 87 87 25 gelodebat carmoudgeneli siamovneba!
kontaqti :
ruqis naxva
gancxadebebi 121 - 150 sul 155

reklama

ganaTavseT Tqveni reklama an gancxadeba aq